Patentovaný systém odtávání VHM

Patentovaný systém odtávání VHM, který šetří Vaše peníze

Patentovaný systém MACH VHM využívá pro odtávání výparníku zbytkového tepla v jednoduchém chladivovém okruhu. Technické řešení spočívá v použití dvou výparníků, z nichž každý má dva nezávislé chladivové okruhy. Jeden chladivový okruh slouží pro vypařování chladiva a druhý okruh pro odtávání kapalným chladivem. K odtávání se využívá zbytkového tepla kapalného chladiva v chladícím okruhu, které proudí od kondenzátoru – ohřívače vody a prochází jedním výparníkem před tím, než vstupuje do vstřikovacího ventilu druhého výparníku. Systém správného směřování toku chladiva je ovládán pomocí dvojice elektronických expanzních ventilů. Pro funkci dvou výparníků jsou otevřena potrubí kapalného chladiva v okruhu každého výparníku. V případě, kdy dochází ke zvýšené námraze, dojde za provozu k uzavření příslušného směru kapalného chladiva a následně dochází k otevření patřičného elektronického ventilu, ten zajistí přívod kapalného chladiva přes namrzlý výparník ke vstřikovacímu ventilu druhého výparníku. Při tomto zapojení dochází k pozvolnému odtávání výparníku s námrazou. Vzhledem k tomu, že zbytkového tepla není mnoho, je každý výparník dimenzován na 100% chladícího výkonu. Minimální doba chodu jednoho výparníku je 30 minut.

Systém VHM princip

Výpočetní formulář

Zadejte vstupní údaje pro výpočet:

Tepelná ztráta domu * kW
Cena * kWh/Kč
Zvolte interval v minutách mezi dvěmi odtávacími cykly *
Doba odtávání *

Jméno
Telefon
E-mail *
Na tento e-mail Vám bude zaslán výpočet.
Ověřovací kód Ověřovací kód

Výsledný čas potřebný pro odtání výparníku při kondenzační teplotě +28°C je cca. 24 minut. Po odtátí dochází k přesměrování průtoku chladiva na druhý výparník ( totožně obrácená funkce ). Toto řešení má za následek výrazné zvýšení celkového topného faktoru. Především při teplotách nasávaného vzduch +6° je vyparovací teplota chladiva i výše než 0°C. Tento velice nízký teplotní rozdíl je i při teplotě nasávaného vzduchu +13°C, kdy vypařovací teplota chladiva dosahuje cca +7°C. V okamžiku střídání funkce výparníku je kapalné chladivo předávající zbytkové teplo do odtávaného výparníku podchlazováno na nižší teplotu – například na teplotu -5°C, kterou lze naměřit před vstupem do vstřikovacího ventilu ve druhém výparníku, kde mělo kapalné chladivo dříve běžnou teplotu například +18°C. Chladící okruh se během chodu po zhruba jedné minutě ustálí. Výparník je konstrukčně řešen do půdorysného tvaru trojúhelníku (námi nazývaný – šípový výparník). Přední část je tvořena dvojicí výparníků tvořících ramena šípu ve tvaru písmena V. Mezi výparníky je prostor pro umístění vstřikovacích ventilu a potřebné elektroinstalace. V zadní části celku se nacházejí dva axiální ventilátory. Patent 2004-459 na způsob odtávání vzduchových tepelných čerpadel okolním vzduchem.

Kde jste: O společnosti | Systém odtávání VHM
Tepelna cerrpadla MACH
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI