Instalace pomocného zdroje k tepelným čerpadlům

Je vždy nutné instalovat pomocný (bivalentní) zdroj společně s tepelným čerpadlem? Může být i plynový kotel tímto pomocným zdrojem?

Bivalentní (pomocný) zdroj není nutné vždy instalovat. Již při venkovní teplotě +15°C začíná rodinný dům potřebovat teplo. Křivka spotřeby tepla domu není lineární. Máte-li například vypočtené tepelné ztráty domu 15kW (při -12°C), tak už při 0°C je nutno dodávat do domu 60% (tj. 9kW) z původně vypočtené energie při -12°C. Tento stejný rodinný dům pak při venkovní teplotě -5°C spotřebovává již 80% z vypočítaných tepelných ztrát. Z údajů o průměrných teplotách v zimním období je vidět, že 100% výkon tepelného čerpadla nebude poměrně často využit.

Výhodnější řízený výkon tepelného čerpadla


Většina tepelných čerpadel navíc nemá řízený výkon (frekvenční měnič) a proto dochází k častému vypínání a zapínání elektrických částí. Právě časté vypínání a zapínání zkracuje životnost celého zařízení. Tepelná čerpadla vyšších výkonů jsou rovněž dražší a ne vždy optimální řešení. Doporučujeme Vám zvážit poměr cena/výkon. Jako bivalentní zdroj pro tepelná čerpadla MACH může být jakýkoliv spínatelný zdroj, tj. plynový kotel nejčastěji elektrokotel – rozdělený na více výkonových stupňů.


Zpět na poradnu tepelných čerpadel

Další informace o tepelných čerpadlech:

Servis tepelných čerpadel
Životnost tepelného čerpadla
Návratnost tepelných čerpadel

Kde jste: Poradna pro tepelná čerpadla | Bivalentní zdroj - pomocné zdroje k tepelným čerpadlům
Tepelna cerrpadla MACH
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI