Cenové nabídky tepelných čerpadel - srovnání

Porovnávám porovnatelné cenové nabídky na tepelná čerpadla

Firmy provádí klamavou reklamu, a to převážně uváděním nepravdivých topných faktorů, případně uváděním topných faktorů, při kterých tepelné čerpadlo v objektu vůbec nemůže pracovat. Například firma A Vám nabízí výkon 15kW za cenu 280 tisíc korun, firma B Vám na ten stejný rodinný dům nabízí výkon 10kW za cenu 300 tisíc korun. Vše hovoří pro firmu A. Podíváme-li se blíže na parametry pro obě tepelná čerpadla, pak firma A má 15kW při parametrech A7/W35 (tj. při venkovním nasávaném vzduchu 7°C a vodě do otopného systému 35°C), kdežto firma B má 10kW při A-7/W50. Firma B nabízí výkonnější tepelné čerpadlo než firma A, tudíž je vyšší cena opodstatněná.

Provozní topný faktor tepelného čerpadla


Pro zákazníky je mnohem důležitější provozní topný faktor, tedy topný faktor, se kterým tepelné čerpadlo bude pracovat v průměru za celé topné období (případně rok). Provozní topný faktor je u solidních prodejců brán pro výpočet návratnosti investice. U tepelných čerpadel typu země-voda a voda-voda se do něj započítávají i spotřeby oběhových čerpadel na primární straně (na straně plošného/hlubinného kolektoru, případně ponorné čerpadlo ve studni). Provozní topný faktor je pro sobě odpovídající výkony a naše klimatické podmínky lepší pro tepelná čerpadla typu vzduch-voda než pro ostatní typy.

Doporučení k pořízení vhodného tepelného čerpadla


a) S velkou pozorností vysledujte parametry tepelných čerpadel pro svůj otopný systém. Nemá význam brát v úvahu to, že tepelné čerpadlo má výkon 15kW při 35°C topné vody, když budeme vytápět pomocí radiátorů při teplotě topné vody 50°C až 55°C. Výkon tepelného čerpadla je v tomto případě nižší.

b) Pro ekonomiku provozu je zapotřebí znát provozní topný faktor. Topný faktor podle normy je vztažen jen k chladícímu okruhu. V praxi to může dopadnout tak, že tepelné čerpadlo s topným faktorem 4,5 má provozní topný faktor 2,2. Tento nízký provozní topný faktor může být zapříčiněn tím, že:
  • tepelné čerpadlo má malý výkon
  • bivalentní dotop pracuje už velmi brzy (už při +5°C)
  • potřebujete topit topnou vodu na vyšší teplotu, než se předpokládalo


Zpět na poradnu tepelných čerpadel

Další informace o tepelných čerpadlech:

Záruční a pozáruční servis tepelných čerpadel
Výhody tepelných čerpadel Mach proti konkurenci
Jaké zvolit tepelné čerpadlo pro Váš otopný systém?

Kde jste: Poradna pro tepelná čerpadla | Porovnání cen tepelných čerpadel
Tepelna cerrpadla MACH
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI