Cenové nabídky tepelných čerpadel - srovnání

Kam by bylo vhodné umístit venkovní výparník? Existují omezení?

Výparníky vzduchových tepelných čerpadel by měly být umístěny u stěn, nikoliv na volném prostranství, kde dochází k jejich nadměrnému ofukování venkovním vzduchem nebo zavátí sněhem. Vzhledem k velkému množství vody vznikající při odmrazování lamel (kondenzátu) nedoporučujeme dávat výparníky na balkony, střechy a do blízkosti cest a chodníků. (obrázek výparníku na firmě). Vhodnější je umístění výparníků k jižním stranám a blízko k vnitřní části tepelného čerpadla.

Hlučnost tepelného čerpadla


Dále je zapotřebí dbát na dodržení hladiny hluku vzhledem k sousednímu pozemku – domu. Proto zkuste najít vhodné místo a požadujte od prodejce protokol o hladině hluku (protokol o hlučnosti venkovního výparníku). V případě vnitřních tepelných čerpadel (například MACH IN), pak nemusíte hlučnost řešit.


Zpět na poradnu tepelných čerpadel

Další informace o tepelných čerpadlech:

Jaký typ tepelného čerpadla si mám zvolit?
Regulace topení pro zachování tepelné pohody
Porovnání cen tepelných čerpadel

Kde jste: Poradna pro tepelná čerpadla | Porovnání cen tepelných čerpadel
Tepelna cerrpadla MACH
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI