Tepelné ztráty a výkon tepelného čerpadla

Jaký výkon má mít mé tepelné čerpadlo? Jak jej vypočítám?

Tepelná čerpadla se navrhují dle tzv. tepelných ztrát. Tepelné ztráty (potřeba tepla) objektu se mění s venkovní teplotou. Projektanti otopných systému počítají tabulkově tepelné ztráty dle oblasti (například Brno má výpočtovou oblast -12°C, ale Žďár má už výpočtovou oblast -15°C). Ten stejný rodinný dům může mít v jiné oblasti jiné tepelné ztráty, tzn. potřebuje jinak výkonné tepelné čerpadlo. Vypočítané tepelné ztráty, tedy předpokládaná spotřeba energie, závisí však i na požadavku investora na vnitřní teplotu v objektu. Je nutné si uvědomit, že každý stupeň navíc představuje 6% výkonu zdroje. Doporučujeme projektanta seznámit s Vámi požadovanými teplotami v jednotlivých místnostech, jelikož tabulkově stanovené výpočtové teploty v obytných místnostech jsou pouze 20°C.

Ve výkonu tepelného čerpadla je vhodné zohlednit, zda bude předehřívat i teplou užitkovou vodu či natápět venkovní nebo vnitřní bazén . Tepelná čerpadla by měla dimenzovat zkušená osoba (například projektant topení).

Základní úvaha:

  • radiátory otopný systém – pro teplotní spád 55/40°C
    tepelná ztráta domu pro zajištění tepelné pohody 22°C je např. 14kW při -12°C venkovní teploty. Je důležité vědět, že při +5°C venkovní teploty jsou TZ již na hodnotě 40 až 45% z vypočítané maximální hodnoty při -12°C( tedy 6,3kW), při 0°C = TZ 55%, -5°C = TZ 80% a při -12°C jsou TZ 100% tedy 14kW. Doporučený topný výkon tepelného čerpadla pro TZ 14kW při -12°C pro radiátorový systém by byl takto: ( 14kW * 0,80 = 11,0 kW při A-5/W50 ).
  • podlahový systém vytápění – pro teplotní spád 35/30°C tepelná ztráta domu pro zajištění tepelné pohody 22°C je např. 14kW při -12°C venkovní teploty. Je důležité vědět, že při +5°C venkovní teploty jsou TZ již na hodnotě 40 až 45% z vypočítané maximální hodnoty při -12°C( tedy 6,3kW), při 0°C = TZ 55%, -5°C = TZ 80% a při -12°C jsou TZ 100% tedy 14kW. Doporučený topný výkon tepelného čerpadla pro TZ 14kW při -12°C pro podlahový systém by byl takto: (14kW * 0,80 = 11,2 kW při A-5/W35).

Takto navržený výkon tepelného čerpadla je pro vytápění po stránce provozní ekonomiky nejvhodnější. Má to ovšem jeden háček a to ten, že je zapotřebí mít tepelné čerpadlo s řízeným výkonem, tzn. že je vybavené frekvenčním měničem pro řízení topného výkonu v rozmezí 40 až 120%. Pokud není tepelné čerpadlo vybaveno regulací výkonu, je zapotřebí při výkonu tepelného čerpadla postupovat obezřetněji. Ne vždy platí to, že čím vyšší výkon tepelného čerpadla mám, tím více šetřím.


Zpět na poradnu tepelných čerpadel

Další informace o tepelných čerpadlech:

Regulace topení pro zachování tepelné pohody
Hodí se tepelné čerpadlo pro můj otopný systém?
V čem jsou tepelná čerpadla Mach lepší, než konkurence

Kde jste: Poradna pro tepelná čerpadla | Jak vypočítat optimální výkon tepelného čerpadla? - Rady k čerpadlům pro Vás.
Tepelna cerrpadla MACH
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI