RD s plochou nad 250 m2

Tepelné čerpadlo MACH E je nasledovníkom veľmi obľúbeného systému Chameleon. Bolo prispôsobené nižším nárokom na reguláciu, pričom ponúka svojim užívateľom komfort vykurovania, chladenia a ohrevu úžitkovej vody. Kompaktné prevedenie zaisťuje minimálne priestorové nároky, zaručujúce jednoduchú a rýchlu inštaláciu priamo na mieste.

Tepelné čerpadlo MACH E sa dá veľmi ľahko pripojiť na internet, pomocou ktorého je zaistený nepretržitý monitoring z dispečingu výrobcu. Aj samotný užívateľ môže meniť a nastavovať všetky parametre pomocou intuitívneho a príjemného internetového rozhrania a pritom sa nachádzať kdekoľvek na svete.

Základnou výhodou systému MACH E, ktorá znamená značnú úsporu vašich nákladov za vykurovanie, je unikátny patentovaný systém VHM. Je založený na rozpúšťaní vonkajšieho výparníka zvyškovým teplom z chladiaceho okruhu bez výpadku vykurovacieho výkonu.

Veľkou výhodou oproti konkurenčným systémom je veľmi tichý chod našich tepelných čerpadiel. Je zaistený dômyselnou konštrukciou vnútorného rámu s dvojitým uložením chladiaceho kompresoru a použitím nízkoobrátkových ventilátorov vonkajšieho výparníka.

Výkonové rady: 8,5 kW - 40 kW

Typy tepelných čerpadiel:

Základom úspechu našej spoločnosti sú kvalifikovaní a stále sa vzdelávajúci ľudia. Dôsledne sledujeme trendy v odbore a právom sa radíme medzi špičkových výrobcov tepelných čerpadiel. S najnovšími postupmi nielen držíme krok, ale sú to často naše výrobky, ktoré určujú vývoj v tejto oblasti.

V oblasti konštrukcie vysoko výkonného systému MACH VHM sa podarilo spojiť dané výhody tepelných čerpadiel a súčasne vyriešiť zužitkovanie zvyškového tepla v chladiacom okruhu. V praxi to znamená, že doba výpadku pri rozpúšťaní vonkajších výparníkov je minimálna, pretože automat kontrolujúci teplotu vonkajšej i vykurovacej vody, zvolí najvhodnejšiu kombináciu vykurovacích špirál a optimálne reguluje činnosť kompresora tepelného čerpadla.

Vďaka napojeniu systému na dispečing je možné prípadnú poruchu identifikovať, a často aj z dispečerského pracoviska odstrániť. Ak nie je možné poruchu odstrániť na diaľku, je privolaný servisný technik, ktorý dokáže poruchu v krátkom čase odstrániť.

Dobré remeslo sa pozná podľa kvality urobenej práce, a aj podľa úrovne použitých materiálov. U tepelných čerpadiel MACH sme si dali na ich výbere záležať. Samozrejmosťou je oplášťovanie z nehrdzavejúcej ocele s účinnou protihlukovou ochranou, medená nádrž, medené výmenníky, či tiché a výkonné výparníky.


Tepelné čerpadlo MACH E [ PDF ]

Tepelné čerpadlo MACH OUT [ PDF ]
Kde ste: Tepelné čerpadlá pre rodinné domy | RD s plochou nad 250 m2
Tepelné čerpadlá MACH
EURÓPSKY FOND PRE REGIONÁLNY ROZVOJ A MINISTERSTVO PRIEMYSLU
A OBCHODU ČR POPDORUJÚCI INVESTÍCIE DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI