RD s požiadavkami na riadenie ohrevu

Energetická jednotka Chameleon je moderné tepelné čerpadlo novej generácie s nadštandardnou výbavou, minimálnymi požiadavkami na priestor, veľmi tichým chodom a vysokým komfortom riadenia. Spĺňa náročné požiadavky na vykurovanie, chladenie a ohrev úžitkovej vody. Štandardne sa dá z energetickej jednotky Chameleon riadiť niekoľko rôznych externých spotrebičov, ovládať solárny systém, bazénová filtrácia alebo cirkulácia teplej úžitkovej vody. Do základného vybavenia patrí aj pripojenie tepelného čerpadla na internet (stačí iba zapojiť internetový kábel), ktoré zaisťuje napojenie na nonstop dispečing výrobcu a tiež vám umožňuje ovládať systém cez užívateľsky príjemné webové rozhranie z ľubovoľného miesta na svete.

Elektronicky riadené vstrekovanie chladiva a kompresory Copeland radu ZH v spojení s vyspelou inteligentnou reguláciou, zaisťujúcou požadovanú tepelnú pohodu i pri najnižšej teplote vykurovacej vody, výrazne zlepšuje celkovú ekonomiku prevádzky.

S našimi výrobkami však môžete ušetriť ešte viac. Unikátny patentovaný systém MACH VHM, používaný u tepelných čerpadiel typu vzduch-voda, dokáže prispieť k ďalším úsporám za energie, keďže dochádza k rozpúšťaniu vonkajšieho výparníka zvyškovým teplom z chladiaceho okruhu bez výpadku vykurovacieho výkonu.

Vďaka kompaktnej konštrukcii vnútornej i vonkajšej jednotky je inštalácia systému Chameleon veľmi rýchla. Po pripojení na dispečing je celý energetický systém na diaľku vyladený na optimálnu prevádzku.

Na želanie zákazníka sa dá energetická jednotka Chameleon doplniť o ovládanie cez mobilný telefón.

Výkonové rady: 8,5 kW - 40 kW pri A0/W50 (vonkajší vzduch 0°C a teplota vykurovacej vody 50°C)

Typy tepelných čerpadiel:

U dnešných rodinných domov je stále náročnejšie zaistiť splnenie požiadaviek budúcich užívateľov. Sú navrhnuté pre pohodlné bývanie i relaxáciu a zároveň vyžadujú zaistenie tepelnej pohody za šetrných podmienok nielen smerom k prírode, ale aj k peňaženkám svojich majiteľov.

Energetické jednotky MACH na základe tepelných čerpadiel s rozsiahlou elektronickou reguláciou a diaľkovou správou cez internet, produkujú rozumné riešenie pre našich najnáročnejších zákazníkov. Pre vašu inšpiráciu uvádzame niekoľko príkladov konkrétnych realizácií našich systémov v rôznych podmienkach.

Náš klient zo severu Moravy požadoval komplexné vykurovanie, ohrev bazénovej vody a teplej úžitkovej vody (TÚV) do všetkých kúpeľní, súčasne s možnosťou chladenia v lete. Jednalo sa o drevostavbu rodinného domčeka s už nainštalovanou vzduchotechnikou s rekuperáciou odvádzaného vzduchu. Klientovi sme odporučili a následne nainštalovali energetickú jednotku MACH Chameleon s druhým výkonovým stupňom. „Dvojité“ tepelné čerpadlo s inteligentným riadením môže fungovať ako dodatočný zdroj tepla nad základným vytápaním pre zaistenie vyššej teploty TÚV, alebo ako kombinované chladenie (vzduch v lete) a vykurovanie (bazénovej vody a TÚV). V konkrétnom prípade je existujúci výmenník vzduchotechniky využitý v procese chladenia, a súčasne využíva odvedené teplo v procese ohrievania vody. Takto sa dá dosiahnuť vysoký výkon pri optimálnych nákladoch. Diaľková správa energetickej jednotky súčasne umožní zákazníkovi tento proces riadiť odkiaľkoľvek na svete pomocou počítača pripojeného na internet.

Pri realizácii nášho systému vo veľkom rodinnom dome v Prahe sme pomocou systému Chameleon riešili problematiku optimalizácie chladenia a vykurovania medzi obytnými miestnosťami, bazénovou halou, bazénom a dvoma vínnymi pivnicami. Po inštalácii systému dávalo chladenie vínnych pivníc potrebné teplo na vykurovanie bazéna a bazénovej haly. Podarilo sa využiť daný zdroj tepla, plynový kotol, ktorý ďalej fungoval, ako náhradný zdroj tepla pre mimoriadne chladné zimné obdobie. Zákazníkovi toto riešenie umožní ušetriť 100 tisíc Kč ročne len na vykurovaní.

Nevidíte ho. Ale cítite jeho prítomnosť. V každej miestnosti vášho domova. Čo bolo kedysi nemožné, stáva sa realitou. CHAMELEON. Buďte nároční. Prikážte mu, nech kúri, nech chladí, nech vyhrieva. Obytné miestnosti, bazén, saunu, garáž, zimnú záhradu. Jeden CHAMELEON na to všetko? Samozrejme. Postráži správnu klímu v celom dome, postráži spotrebu energie a navyše postráži i sám seba. Všetko je v súčinnosti. Nič sa nedeje len tak. Dokonalý organizmus. Dokonalá harmónia.

Tepelná riadiaca jednotka Chameleon

Pusťte si domov CHAMELEONA. Neuvidíte ho, ale pocítite jeho prítomnosť.

Riadiaca jednotka obsahuje správu a monitoring chladiaceho okruhu, solárneho systému, vykurovacieho systému, ohrevu úžitkovej vody, vykurovania bazénu, riadenia elektronického vstrekovania chladiva, možnosť ovládania ostatných zariadení (sauny, okenných žalúzií, kontrolu výpadku ističov riadenia doplnkových zdrojov, vzduchotechniky, vyhrievania vjazdu, regulácie, vzájomnú blokáciu elektrických spotrebičov pre optimalizáciu veľkosti domového ističa atď.). Ohrev úžitkovej vody je riešený vysoko efektívnym spôsobom, a to až v troch stupňoch.

Vďaka jednej riadiacej jednotke je možné všetky parametre nastavovať a monitorovať na diaľku cez počítač alebo mobilný telefón. Pomocou jednotného systému riadenia môžete dosiahnuť najoptimálnejšiu prevádzku energetickej jednotky. Celý systém sa dá navyše napojiť na dispečing firmy TC MACH, s.r.o. Zmienené riešenie umožní identifikáciu poruchy bez zásahu servisného technika. Ak je porucha zložitejšia a vyžaduje zásah na mieste, odstránime problém vo veľmi krátkej dobe.

Prečo vznikol projekt CHAMELEON

Máme za sebou viac ako 700 inštalácií tepelných čerpadiel a každá je svojím spôsobom originálna a jedinečná. Rôzne prevedenia, rôzne aplikácie, rozdielne nároky a podmienky pre nás znamenali nové poznatky a skúsenosti, ktoré sme spoločne s rokmi výskumu dokázali zúročiť. Výsledkom je návrh dokonalého energetického centra, vo ktorom sa snúbi dlhoročná prax s technológiami budúcnosti. Naša vízia dostala konkrétnu podobu a meno CHAMELEON.

CHAMELEON spĺňa všetky požiadavky na kvalitné riadenie energetického chodu domu. Monitoring chladiaceho okruhu tepelného čerpadla zaisťuje tepelnú pohodu pri najefektívnejšej prevádzke chladiaceho okruhu, ale aj jeho pomocných zdrojov. Veľkou prednosťou nášho systému je rozpúšťanie vonkajšieho výparníka bez výpadku vykurovacieho výkonu a bez nutnosti dodať ďalšiu energiu na jeho rozpustenie.

O zaistenie najefektívnejšej prevádzky chladiaceho okruhu sa stará počítačom riadený modul vstrekovania chladiva, ktorý je srdcom celého systému. Dokonalá funkčnosť je navyše podporená celkom novým dizajnom, ktorý dáva tomuto zariadeniu moderný a elegantný vzhľad.

Tiché a výkonné výparníky zvyšujúce účinnosť systému

Prevádzku výparníkov riadi CHAMELEON tak, aby efektívne využívali zvyškové teplo z chladiaceho okruhu. Zvyšuje sa účinnosť celého systému a zabezpečuje jeho ekonomická prevádzka po celý rok.

Celé generácie vývojárov tepelných čerpadiel usilovali a stále usilujú nielen o minimalizáciu doby výpadku pri rozpúšťaní vonkajších výparníkov, ale i o zužitkovanie zvyškového tepla v chladiacom okruhu, ktoré sa už nepodarilo odovzdať do vykurovacej vody. Pri konštrukcii vysoko výkonného systému MACH VHM boli uplatnené poznatky popredných odborníkov a podarilo sa v ňom spojiť výhody všetkých známych typov tepelných čerpadiel, ako je nepretržitý chod, ustálený vykurovací výkon i bezrizikový primárny zdroj. Nízke hladiny vonkajšieho hluku je dosiahnuté pomaloobehovými ventilátormi a veľkou plochou pretlakových výparníkov. Práve tieto prednosti našich výrobkov nás radia medzi absolútnu špičku.

Chameleon predstavuje komfort a životný štýl, ktorý ste hľadali

CHAMELEON je bezkonkurenčná novinka od spoločnosti TC MACH. Postará sa o tepelnú pohodu v celom dome, od kuchyne, cez saunu, až po garáž a bazén. Všetko je riadené z jedného miesta, navyše múdro vymyslené, precízne urobené a technologicky dotiahnuté.

Ponúkame vám všetko, po čom ste celý čas túžili. Luxusné prevedenie, zákazkovú výrobu, dokonalý dizajn a kvalitné a trvanlivé materiály. Už na prvý pohľad je jasné, že sme pre vás pripravili to najlepšie, čo sa dá na trhu nájsť.

Možnosti tepelnej a riadiacej jednotky CHAMELEON

Riadiaca jednotka obsahuje riadenie a monitoring:
 • chladiaceho okruhu
 • solárneho systému
 • vykurovacieho systému
 • ohrevu úžitkovej vody
 • vykurovanie bazénu, resp. bazénovej technológie
 • riadenie elektronického vstrekovania chladiva
 • možnosť ovládania ostatných zariadení:
  • sauny
  • okenných žalúzií
  • kontrolu výpadku ističov
  • najefektívnejšie riadenie doplnkového zdroja
  • vzduchotechniky (klimatizácie)
  • vyhrievanie príjazdovej komunikácie
  • IRC regulácie
  • vzájomnú blokáciu elektrických spotrebičov pre optimalizáciu veľkosti domového ističa

Celý systém je možné pripojiť na dispečing firmy TC MACH, s.r.o. Toto riešenie umožní identifikáciu poruchy bez zásahu servisného technika na mieste. Ak je porucha zložitejšia a vyžaduje zásah na mieste, je problém odstránený vo veľmi krátkej dobe.


Tepelná řídicí jednotka Chameleon [ PDF ]
Kde ste: Tepelné čerpadlá pre rodinné domy | RD s požiadavkami na riadenie ohrevu
Tepelné čerpadlá MACH
EURÓPSKY FOND PRE REGIONÁLNY ROZVOJ A MINISTERSTVO PRIEMYSLU
A OBCHODU ČR POPDORUJÚCI INVESTÍCIE DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI