Tepelné čerpadlá voda/voda

Princíp tepelného čerpadla voda/voda

Pre tento systém je tepelným zdrojom povrchová, podzemná alebo spodná voda. Z rezervoáru, ktorým je najčastejšie studňa, odoberáme vodu a následne ju necháme prejsť výmenníkom tepelného čerpadla, kde z neho získame časť tepla, a zasa ju vraciame späť do zeme druhou (vsakovacou) studňou. Vzdialenosť medzi vrtmi by mala byť minimálne 10 m, najlepšie v smere podzemných prúdov, teda najskôr zdrojová a potom vsakovacia studňa.

Dôležitou podmienkou pre realizáciu je vhodný terén pre vybudovanie sústavy studní. V prípade jej splnenia, dáva väčšina zákazníkov tomuto riešeniu prednosť, pred ostatnými typmi čerpadiel. Vybudovanie potrebných zdrojov nie je finančne náročné a v mnohých prípadoch postačí i už existujúca studňa.

Ide o najúčinnejší typ tepelných čerpadiel, keďže podzemná voda má stálu priemernú teplotu okolo 10°C, ktorá je nezávislá od povrchových teplotných výkyvov . Z hľadiska využiteľnosti ide o veľmi efektívny zdroj energie. Vykurovací faktor sa pohybuje okolo čísla 6, čo znamená úsporu až 80 %.

Pred začiatkom inštalácie je potrebné uskutočniť niekoľko meraní. Tepelné čerpadlo potrebuje pre svoj chod dostatočne výdatný zdroj prírodnej vody, pričom v prípade bežného rodinného domu ide o hodnotu od 0,5 l/s.

Tiež je nutné zaistiť hydrogeologické posúdenie výdatnosti studne pomocou čerpacej skúšky. Postup je veľmi jednoduchý. Zo studne sa po dobu 14 dní odčerpáva voda potrebnou rýchlosťou pomocou ponorného čerpadla. Ak sa studňa nevyčerpá a nenastane ani ovplyvnenie hladiny susedných studní, nebráni už nič inštalácii tepelného čerpadla. Na základe urobenej čerpacej skúšky získavate automaticky certifikát na využívanie podzemnej vody.


Nevýhody
  • Malý počet vhodných lokalít
  • Požiadavky na chemické zloženie
Výhody
  • Vysoký vykurovací faktor
  • Krátka doba návratnosti
  • Nižšie zaobstarávacie náklady
Kde ste: Tepelné čerpadlá pre rodinné domy | Tepelné čerpadlá voda/voda
Tepelné čerpadlá MACH
EURÓPSKY FOND PRE REGIONÁLNY ROZVOJ A MINISTERSTVO PRIEMYSLU
A OBCHODU ČR POPDORUJÚCI INVESTÍCIE DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI