Typy tepelných čerpadiel

Typy tepelných čerpadiel Všeobecne sa dajú rozlíšiť tepelné čerpadlá na tri základné typy

Pochopenie týchto skratiek nie je vôbec ťažké. Prvé slovo určuje, odkiaľ získame teplo, ktoré chceme použiť pre vykurovanie. Druhé nás informuje, kde sa odovzdáva teplo získané z okolia. Ako je zrejmé, vo všetkých prípadoch končí teplo vo vode, ktorá potom vyhrieva vaše radiátory, podlahy, bazény či iné zariadenia, podľa vašich individuálnych požiadaviek. Princíp tepelných čerpadiel teda nie je nijak zložitý.

Kde ste: Tepelné čerpadlá pre rodinné domy | Typy tepelných čerpadiel
Tepelné čerpadlá MACH
EURÓPSKY FOND PRE REGIONÁLNY ROZVOJ A MINISTERSTVO PRIEMYSLU
A OBCHODU ČR POPDORUJÚCI INVESTÍCIE DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI