Vytápění komerčních objektů tepelným čerpadlem

Vytápění objektů tepelným čerpadlem, tepelná čerpadla pro vytápění

Tepelná čerpadla pro komerční objekty/vytápění objektu


Tepelná čerpadla MACH je možné použít:

Co jsou komerční budovy

 • administrativní budovy
 • firmy
 • aquaparky
 • bazény
 • sportovní areály
 • obchodní domy
 • prodejny
 • velké bytové domy
 • hotely
 • domy s pečovatelskou službou
 • školy
 • školky

Tepelná čerpadla MACH mají za sebou již několik instalací v komerčních objektech i administrativních budovách. Tepelná čerpadla jsou běžně instalována do škol i zdravotních středisek, do skladových prostorů, multifunkčních objektů a sportovních hal.


Společnosti, družstva či obce provozující komerční objekty, nebo společnosti dodávající teplo se snaží v současné době šetřit na nákladech za dodávky tepla. Tepelná čerpadla se pro hledání úsporných opatření v komerční sféře velmi široce uplatňují, jelikož šetří běžné náklady na energie. Je to dáno tím, že použití tepelného čerpadla v komerčních objektech je výhodnější než v rodinných domech. Tepelná čerpadla v objektech s tepelnou potřebou mnoha desítek kilowat mohou ušetři nemalé peníze. Se vzrůstajícím výkonem pro větší objekty vhodných tepelných čerpadel klesají investiční náklady na jednotku výkonu. Investice do tepelných čerpadel vyšších výkonů má výrazně kratší návratnost a vyšší výnosnost, než je možné dosáhnout u rodinných domů. Kratší návratnost a úspora energií je jedním z důvodu pořízení tepelného čerpadla do komerčních objektů.


Princip tepelných čerpadel velkých výkonů se ale v ničem neliší od tepelných čerpadel používaných pro vytápění rodinných domů. Zdroj, ze kterého se odebírá teplo, tedy může být voda, země a vzduch. Zdroj tepla musí ale být mnohem vydatnější. Použití tepelných čerpadel k vytápění je projevem aktivního přístupu k ochraně přírody a krokem ke snížení závislosti energetiky na zásobách vyčerpatelných zdrojů.


Tepelná čerpadla MACH lze najít v prodejnách a hypermarketech, ve vinařstvích a hotelích, kdy je využito teplo z chladících a mrazících boxů na vytápění objektu. Společnosti tak nemusí na jedné straně teplo „foukat“ do vzduchu a na druhé straně platit za plyn na vytápění. Tepelné čerpadlo u velkých objektů pomáhá snížit spotřebu energie a vliv na životní prostředí.


Pokud potřebujete dosáhnout velkých topných výkonů v nějakém velkém objektu, je konstrukce tepelných čerpadel řešena vždy dle Vašich individuálních požadavků. Naše společnost má s takovými projekty dlouholeté zkušenosti a dosud zprovoznila přes 100 systémů od výkonu 60 kW do 2,5 MW.


Pro objekty s velkou tepelnou ztrátou Vám firma Tepelná čerpadla MACH může nabídnout výkonná tepelná čerpadla vzduch/voda zapojená do kaskády. Tepelným čerpadlem můžete především u velkých objektů s velkou tepelnou ztrátou dosáhnout nízkých provozních nákladů. Zajímavostí je způsob odtávání výparníků. Ty jsou odtávány z okolního vzduchu (jedno tepelné čerpadlo odtává druhé a naopak), protože použití reverzního chodu není u velkých výparníku vhodné. V referencích a případových studiích naleznete více.


Tepelná čerpadla MACH jsou napojena na dispečink výrobce, který hlídá jejich chod a naši operátoři pečlivě sledují jejich každodenní provoz. Automatizovaný systém umožňuje majiteli mít své tepelné čerpadlo pod kontrolou přes příjemné internetové rozhraní odkudkoliv na světě.

Kde jste: Teplená čerpadla pro komerční objekty | Vytápění objektů tepelným čerpadlem, tepelná čerpadla pro vytápění
Tepelna cerrpadla MACH
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI