Vinařství a rybí líhně

Vinařství a rybí líhně

Tepelná čerpadla MACH pro tyto speciální aplikace jsou řešena s velkým důrazem na bezpečnost a vysokou spolehlivost. Před zahájením projektu je vypracována případová studie a dopodrobna odsouhlaseny požadavky investora. Naše společnost realizuje dílo od studie, projektu technologie včetně systému měření a regulace až po samotnou realizaci.

Celé dílo je následně napojeno na dispečink výrobce, který hlídá jeho provoz a dává majiteli možnost mít své tepelné čerpadlo pod kontrolou přes příjemné internetové rozhraní odkudkoliv na světě. Dispečink rovněž archivuje provozní data.

Vinařství a rybí líhně
Kde jste: Teplená čerpadla pro průmyslové objekty | Vinařství a rybí líhně
Tepelna cerrpadla MACH
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI