Tepelné čerpadlo a solární systém

NOVINKA - Chameleon a slunce

Jak je výhodný solární systém a tepelné čerpadlo ve Vašem rodinném domě? Tepelné čerpadlo i solární systém jsou oba zdroje, které šetří Vaše roční náklady na vytápění a přípravu teplé vody. K oběma musí být instalován ještě další zdroj tepla pro případné velmi nízké venkovní teploty, které jsou jen několik dní v roce. Ale jak výhodné je instalovat oba zdroje na jeden rodinný dům?Vyplatí se vůbec solární systém s tepelným čerpadlem? Tak na tuto otázku jsem roky odpovídal, nevyplatí – tato kombinace vzhledem ke své využitelnosti nemá návratnost,” říká majitel společnosti Tepelná čerpadla Mach a vynálezce v jedné osobě pan Stanislav Mach. “Tato myšlenka mě však dlouho trápila. Jak bych mohl ještě více využít potenciál, který v sobě sluneční paprsky mají?”. Díky této ideji vznikl projekt, v jehož cíli vyvinula jeho společnost Tepelná čerpadla Mach tepelné čerpadlo řady Chameleon AKU-S právě pro spojení tepelného čerpadla s termickým solárním systémem a systémem tepelného čerpadla typu vzduch/voda, kdy teplo odebíráme ze vzduchu a předává je do otopného systému. Pan Mach k tomu dodává: „Podmět k vývoji tepelného čerpadla Chameleon vzduch/voda a zároveň i voda/voda jsem získal na základě osobních zkušeností s teplovodními panely firmy Thermosolar. Měl jsem možnost delší čas měřit jejich tepelný výkon i při velmi nízkých teplotách topné vody při nabíjení velkého zemního akumulátoru. Při teplotě topné vody cca +°5°C je tepelný výkon solárního panelu až o 40% vyšší než při teplotě topné vody +50°C. Hned mně napadlo spojení našeho tepelného čerpadla MACH typu vzduch/voda, které má patentovaný systém odtávání bez výpadku topného výkonu, a doplnit jej i o systém voda/voda. Z 20 leté praxe při vývoji a výrobě chladících okruhů vím, že zvýšení vypařovací teploty chladiva o 1°C, bude chladící okruh celkově o 3-4% efektivnější. Což není vůbec málo.“ Tepelné čerpadlo MACH Chameleon AKU-S umí smysluplně využívat tepelný výkon solárního systému v proměnlivém rozsahu výkonu od 100W až po několik kilowat pro přímý ohřev chladiva. Toto technické řešení umožňuje vyšší celoroční využití solárního tepla, a to v řádech nikoli několika procent ale dvoj až troj násobně oproti běžnému použití. Provoz tepelného čerpadla v režimu vytápění je efektivnější v řádu 20 i více procent. Tepelné čerpadlo umí pracovat v režimu vzduch/voda nebo voda/voda, ale také zároveň vzduch-voda/voda a v proměnlivém výkonu. Odtávání výparníku je bez výpadku topného výkonu při odtávání (více o systému MACH VHM). Celé řešení nemusí zákazník pořídit naráz, ale postupně. Nejprve si může koupit tepelné čerpadlo ( případně solární systém) a za několik let si dokoupit zbytek technologie. K tomuto účelu nejsou však vhodné všechny solární panely (a už vůbec ne všechna tepelná čerpadla).Tepelná čerpadla Mach umí spolupracovat s fotovoltaickými panely i termickými solárními panely.Jste-li zákazník nebo montážní firma a systém Vás zaujal, kontaktujte nás.Tepelné čerpadlo MACH Chameleon AKU S [ PDF ]
Tepelné čerpadlo MACH Chameleon AKU S (presentace) [ PDF ]
Tepelné čerpadlo MACH Chameleon AKU S (clanek) [ PDF ]
Další dokumenty
Kde jste: Tepelná čerpadla pro rodinné domy | Tepelné čerpadlo se solárním systémem - novinka na trhu tepelných čerpadel
Tepelna cerrpadla MACH
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI