Tepelná čerpadla země/voda

Princip tepelného čerpadla země/voda

Zmíněné čerpadlo pracuje oproti ostatním typům na odlišném principu. Základ tvoří několik set metrů dlouhá plastová trubka, nazývaná zemní kolektor, ve které cirkuluje nemrznoucí směs. Průchodem zemí se směs ohřívá o několik stupňů, jelikož od určité hloubky se teplota pohybuje kolem stálé hodnoty 4°C. Způsob zpracování ohřáté směsi je podobný jako u ostatních typů. Putuje do výměníku tepelného čerpadla, kde se ochladí, tj. odebere se jí tepelný přírůstek, a ochlazená směs zamíří do kolektoru k opětovnému zahřátí. Popsaný cyklus se neustále opakuje.

Nízkopotenciální energii lze ze země odebírat pomocí horizontálního plošného kolektoru, nebo z vertikálního vrtu. U tepelných čerpadel voda/voda a země/voda platí v našich klimatických a ekonomických podmínkách pravidlo, doporučující instalovat výkon tepelného čerpadla na 70 % tepelných ztrát objektu. Zbytek ztrát je při nejnižších teplotách (jedná se o řádově několik dní topné sezóny) pokryt doplňkovým zdrojem tepla, nejčastěji elektrokotlem.

Díky dlouholeté praxi víme, že instalace výkonu tepelného čerpadla na 100 % tepelných ztrát, by znamenala podstatné zvýšení investičních nákladů, které nepřináší téměř žádnou další úsporu nákladů provozních. Námi navrhované systémy jsou tedy ideálním kompromisem mezi investičními a provozními náklady.


Nevýhody
  • vyšší investiční náklady (vrt)
  • rozsáhlé pozemní práce (kolektor)
Výhody
  • stabilní topný výkon
  • úspory až 70% nákladů
  • dlouhodobá životnost
  • absolutně tichý chod
Kde jste: Tepelná čerpadla pro rodinné domy | Výroba a prodej tepelných čerpadel země/voda
Tepelna cerrpadla MACH
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI