Dotazník spokojenosti

Jméno a příjmení:
Jak jste spokojeni se společností Tepelná čerpadla Mach?
Zadejte text:

Tímto uděluji ve smyslu zákona 101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů (dále jen údajů). Tento souhlas uděluji společnosti: Tepelná čerpadla MACH, s.r.o. Maničky 5, 616 00 Brno (dále jen správce). Uděluji souhlas se zpracováním vlastních osobních údajů, které jsem poskytl(a) nebo poskytnu pro marketingové účely (zejména pro marketing značek, produktů a služeb správce) v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu.

Tímto čestně prohlašuji, že mnou poskytnuté údaje jsou pravdivé a přesné. Bez zbytečného odkladu oznámím prokazatelně správci případné změny v poskytnutých údajích.

Jsem si vědom(a) toho, že souhlas se zpracováním údajů může být kdykoliv odvolán. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávat manuálně nebo pomocí prostředků výpočetní techniky osoby zvláště k tomu pověřené. Osobní údaje budou zabezpečeně uchovávány v elektronické nebo papírové formě s omezeným přístupem třetích osob.

Pečlivě opište kód z obrázku:

captcha

Kde jste: Tepelná čerpadla | Dotazník spokojenosti
Tepelna cerrpadla MACH
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI