Realizace tepelných čerpadel

Postup realizace a instalace tepelného čerpadla

Pořízení tepelného čerpadla do rodinného domu ani do jiných objektů není dnes nic výjimečného. Před pořízením tepelného čerpadla je nutno udělat pár kroků.

V případě rekonstrukce či nové stavby je důležitý projekt, jehož součástí je projekt vytápění. Tepelné čerpadlo je výhodnější použít z hlediska výkonnosti s napojením na podlahové topení či nízkoteplotní otopnou soustavu. Na základě údajů o domě, tepelných ztrátách apod. je navrženo tepelné čerpadlo tak, aby výkonově odpovídalo objektu. Před realizací tepelného čerpadla se můžete rozhodnout, jaký druh a systém nejlépe odpovídá požadavkům klienta a parametrům objektu. Potřeba je zohlednit počáteční investici, která je o něco vyšší u tepelného čerpadla země/voda či voda/voda oproti vzduchovému tepelnému čerpadlu. Návratnost investice do tepelného čerpadla lze posoudit s porovnáním jiného možného zdroje tepla (plynový kotel, elektrokotel, kotel na tuhá paliva apod.).

Důležité při výběru tepelného čerpadla jsou konzultace s odborníky z oboru. Technický poradce se zákazníkem projde možnosti vytápění domu a následně udělá nabídku tepelného čerpadla přímo na míru, na základě projektu a osobní návštěvy objektu. Poté dojde k podpisu smlouvy a na řadu přichází instalace tepelného čerpadla.


Tepelná čerpadla a jejich realizace a instalace


Před instalací tepelného čerpadla země/voda a voda/voda se musí vyřídit příslušná povolení na stavebním úřadě. Před samotnou realizací instalace tepelného čerpadla je nutno vybrat vhodné umístění jak tepelného čerpadla, tak výparníku. Do prostoru, kde proběhne samotná instalace tepelného čerpadla, musí být přivedeny veškeré rozvody: napojení otopné soustavy, rozvod teplé užitkové vody a hlavní přívod elektrické energie. Doporučujeme rovněž provést vyčištění otopného systému (například chemickou cestou), především u stávajících (delší dobu využívaných) otopných systémů. Po stavební připravenosti, napuštění a odvzdušnění otopné soustavy a po připravené elektroinstalaci, dojde k uvedení tepelného čerpadla do provozu.


Další informace o tepelných čerpadlech:

Kde jste: Poradna pro tepelná čerpadla | Postup realizace a instalace tepelného čerpadla
Tepelna cerrpadla MACH
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI