Realizace a stavba tepelných čerpadel

Stavíme tepelné čerpadlo - postup realizace

Průběh celé realizace pořízení tepelného čerpadla lze shrnout v několika krocích. Výběr tepelného čerpadla, po zvážení možností domu, požadavků klienta a konzultaci s odborníkem. Pak dojde k uzavření smlouvy, nákupu tepelného čerpadla. Následuje dodání tepelného čerpadla na místo instalace.

Instalace tepelného čerpadla


Před instalací tepelného čerpadla musí být provedená stavební připravenost a nachystány rozvody topení a elektro. Pak přijde na řadu samotná montáž a instalace tepelného čerpadla. Napojení na rozvody, vakuování, tlakování chladícího potrubí, plnění chladivem, seřízení chladícího okruhu, zkoušky chladícího okruhu a následně zprovoznění tepelného čerpadla.

Ukázku instalace jednoho z našich typů tepelného čerpadla MACH IN lze vidět zde + video MACH IN.


Další informace o tepelných čerpadlech:

Kde jste: Poradna tepelných čerpadel | Stavba tepelného čerpadla - postup
Tepelna cerrpadla MACH
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI