Realizace tepelného čerpadla do bytu

Tepelná čerpadla pro bytové domy a panelové domy

Pořízení tepelného čerpadla do rodinného domu ani do jiných objektů není dnes nic výjimečného. Před pořízením tepelného čerpadla je nutno udělat pár kroků.

V případě rekonstrukce či nové stavby je důležitý projekt, jehož součástí je projekt vytápění. Tepelné čerpadlo je výhodnější použít z hlediska výkonnosti s napojením na podlahové topení či nízkoteplotní otopnou soustavu. Na základě údajů o domě, tepelných ztrátách apod. je navrženo tepelné čerpadlo tak, aby výkonově odpovídalo objektu. Před realizací tepelného čerpadla se můžete rozhodnout, jaký druh a systém nejlépe odpovídá požadavkům klienta a parametrům objektu. Potřeba je zohlednit počáteční investici, která je o něco vyšší u tepelného čerpadla země/voda či voda/voda oproti vzduchovému tepelnému čerpadlu. Návratnost investice do tepelného čerpadla lze posoudit s porovnáním jiného možného zdroje tepla (plynový kotel, elektrokotel, kotel na tuhá paliva apod.).

Důležité při výběru tepelného čerpadla jsou konzultace s odborníky z oboru. Technický poradce se zákazníkem projde možnosti vytápění domu a následně udělá nabídku tepelného čerpadla přímo na míru, na základě projektu a osobní návštěvy objektu. Poté dojde k podpisu smlouvy a na řadu přichází instalace tepelného čerpadla.


Tepelné čerpadlo země/voda a voda/voda


Před instalací tepelného čerpadla země/voda a voda/voda se musí vyřídit příslušná povolení na stavebním úřadě. Před samotnou realizací instalace tepelného čerpadla je nutno vybrat vhodné umístění tepelného čerpadla i výparníku. Do prostoru, kde proběhne samotná instalace tepelného čerpadla, musí být přivedeny veškeré rozvody: napojení otopné soustavy, rozvod teplé užitkové vody a hlavní přívod elektrické energie. Doporučujeme rovněž provést vyčištění otopného systému (například chemickou cestou), především u stávajících (delší dobu využívaných) otopných systémů. Po stavební připravenosti, napuštění a odvzdušnění otopné soustavy a po připravené elektroinstalaci, dojde k uvedení tepelného čerpadla do provozu.


Další informace o tepelných čerpadlech:

Kde jste: Poradna tepelných čerpadel | Bytové a panelové domy s tepelným čerpadlem - postup instalace, vyřízení stavebního povolení a přivedení rozvodů
Tepelna cerrpadla MACH
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI