Vrty pro tepelná čerpadla - co je pro ně všechno potřeba

Vrty pro tepelná čerpadla, vrtané tepelné čerpadlo

Pořízení tepelného čerpadla vrty/voda je poměrně složitější než pořízení tepelného čerpadla vzduch/voda. Tepelné čerpadlo země/voda odebírá teplo ze země, případně tepelné čerpadlo voda/voda odebírá teplo z vody. U tepelných čerpadel voda/voda a země/voda platí v našich klimatických a ekonomických podmínkách pravidlo doporučující instalovat výkon tepelného čerpadla na 70 % tepelných ztrát objektu. Zbytek ztrát je při nejnižších teplotách (jedná se o řádově několik dní topné sezóny) pokryt doplňkovým zdrojem tepla, nejčastěji elektrokotlem.

Příprava na vrt pro tepelné čerpadlo


Vrt u tepelného čerpadla je zpravidla maloprůměrový vertikální otvor vyhloubený do významně nebo nevýznamně zvodněného horninového prostředí. Do toho prostředí je následně vloženo uzavřené potrubí s oběžným médiem pomocí kterého se přenáší tepelná energie do výměníku tepelného čerpadla. Než si pořídíte tepelné čerpadlo na vrty, musí být proveden geologický průzkum prostředí. Tepelné čerpadlo země/voda a voda/voda jako technické zařízení, je částí stavby a podléhá posuzování podle stavebního zákona. Umístění tepelného čerpadla přísluší obecnému stavebnímu úřadu.

Osobou oprávněnou ke zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nebo technického zařízení (tepelného čerpadla) je autorizovaný architekt a autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb.


Další informace o tepelných čerpadlech:

Kde jste: Poradna tepelných čerpadel | Vrtané tepelné čerpadlo - průzkum prostředí, povolení, realizace
Tepelna cerrpadla MACH
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI