Týdenní tipy ke všemu, co se týká topení tepelným čerpadlem

Tip na tento týden:

Co je dobré vědět o instalaci tepelného čerpadla pro venkovní provedení

Již 22 let sleduji trendy v tepelných čerpadlech pro rodinné domy. Velmi intenzivněji se rozšiřuje instalace kompletních venkovních jednotek. Co to znamená? Jedná se o tepelné čerpadlo pro venkovní provedení, do kterého se „jen“ napojí topná voda a „je to". Co by bylo dobré ještě k tomuto technickému řešení sdělit? Například, že :
1. Je vhodné otopný systém napustit zcela nezámrznou směsí – topná voda je i venku.
2. Vybavit se volnými „kanistry“, kam „nemrzku“ schovám, pokud budu potřebovat upravit otopný systém.
3. Oběhové čerpadlo pro otopný systém mít výkonově sladěné s nezámrznou směsí.
4. Mít nový výpočet hydraulického vyvážení otopné soustavy.
5. Mít nový přepočet výměníku v zásobníku teplé vody pro správné přenesení topného výkonu.
6. Bude zapotřebí instalovat záložní zdroj pro napájení oběhového čerpadla – musí jet neustále pod venkovní teplotu +3°C pokud bude topná voda bez úprav proti zámrazu.
7. Bude dobré do systému vsadit čidlo průtoku – musíte mít jistotu, že oběhové čerpadlo funguje a voda stále protéká.

Nebo mohu instalovat deskový mezivýměník mezi topnou vodou a nezámrzným okruhem tepelného čerpadla. Pak je dobré vědět, že:

1. Pokud bude teplota topné vody z tepelného čerpadla např. 45°C, tak za výměníkem, bude teplota topné dody o 5°C nižší - tedy jen 40°C.
2. Zvýšení teploty topné vody o 5°C si vyžádá snížení COP a tím pádem zvýšení neekonomiky provozu i o 8%.

Závěrem :
Není nad dělenou montáž po stránce chladivového okruhu. Všechny výše uvedené nedostatky jsou eliminovány.Chcete-li dostávat pravidelné týdenní tipy týkající se informací o topení a otopných systémech, které mají jako zdroj tepelná čerpadla, pak se zaregistrujte zde. Děkujeme.

Kde jste: Tepelná čerpadla | Týdenní tipy
Tepelna cerrpadla MACH
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI