Týdenní tipy ke všemu, co se týká topení tepelným čerpadlem

Tip na tento týden:

Ohřev užitkové vody mimo topné období tepelným čerpadlem


Pomalu nám končí topná sezóna a jsou časté dotazy zda tepelné čerpadlo vypnout a nebo nevypnout pro samotný ohřev užitkové vody v letním období. Rozhodnutí není tak jednoznačné. Je zapotřebí se podívat na celý systém ohřevu užitkové vody komplexněji. Myslím tím především toto:
1. Pro kolik osob se voda ohřívá.
2. Jaká je náročnost na denní spotřebu teplé vody.
3. Jak velký je samotný zásobník teplé vody.
4. Jaká je požadovaná teplota teplé vody v zásobníku.
5. Jak velký je výměník pro předávání tepla z tepelného čerpadla v samotném zásobníku.
6. Jaký je tepelný výkon tepelného čerpadla v letním období.


Pokud je tepelné čerpadlo pro systém vzduch/voda, tak jeho tepelný výkon výrazně stoupá a tady to začíná být zajímavé. Tyto technické parametry měly být zpracovány již při samotném návrhu tepelného čerpadla a systému jako celku před jeho samotnou instalací. Co se často děje, když systém není správně od samého začátku navržen pro ohřev užitkové vody v letním období:
1. Klesne teplota užitkové vody v zásobníku. Někdy i jen na teplotu 40°C a může to být i níže.
2. Tepelné čerpadlo jede velmi krátce – převážně 2 až 5 minut a vypíná se.
3. Tepelné čerpadlo spíná častěji.

Všechny tyto výše uvedené jevy jsou známkou nesprávného návrhu systému pro ohřev užitkové vody mimo topné období. Co je převážně příčinou:
a) Nedostatečně velký výměník pro ohřev teplé vody v zásobníku.
b) Nedostatečný samotný objem zásobníku pro teplou vodu.
c) Požadovaná příliš vysoká teplota užitkové vody.
d) V neposlední řadě je výkon tepelného čerpadla vzduch/voda i dvakrát vyšší než v topném období.

Jak tento stav napravit ?
1. Pokud nechci provést záměnu stávajícího zásobníku, je vhodné snížit provozní teplotu na stávajícím zásobníku pro spolehlivý provoz tepelného čerpadla a na výstup teplé – předehřáté vody ze stávajícího zásobníky umístit např. 50-80l zásobník jen s elektrickým dohřevem. Toto řešení se nám v praxi skvěle osvědčilo již i při samotném návrhu ohřevu teplé vody. Jednak tepelné čerpadlo stejně ohřívá – předehřívá vodu v převážně 65-85% - vstup 10°C a tepelné čerpadlo ohřeje na 40°C a na 48-50°C elektrický dohřev.
2. Samotnou výměnou celého stávajícího zásobníku za vyšší objem a výkon výměníku.
3. Při malém odběru teplé vody např. pro jednu max. dvě osoby zvážit vypnutí tepelného čerpadla ohřívat vodu jen elektriky.Chcete-li dostávat pravidelné týdenní tipy týkající se informací o topení a otopných systémech, které mají jako zdroj tepelná čerpadla, pak se zaregistrujte zde. Děkujeme.

Kde jste: Tepelná čerpadla | Týdenní tipy
Tepelna cerrpadla MACH
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI