Týdenní tipy ke všemu, co se týká topení tepelným čerpadlem

Tip na tento týden:

Tip na spolehlivý provoz chladivového okruhu


Dosti velká část nově instalovaných tepelných čerpadel vzduch/voda je v tzv. děleném provedení. Jedná se o vnitřní a venkovní jednotku propojenou měděným chladícím potrubím. Na první pohled to vypadá velmi jednoduše. Má to ovšem zcela zásadní specifika při instalaci chladícího potrubí, pominu-li správné spádování, dimenzi a tepelnou izolaci.

V čem je ta záhada?
Velmi ojediněle se svařuje chladící potrubí při mírném přetlaku inertního plnynu uvnitř potrubí.

Proč je to důležité?
1. Při svařování měděneho potrubí "tvrdým pájením" bez použití inertního plynu z vnitřní strany potrubí dochází na vnitřní straně potrubí k tvorbě tzv. "okují". Jedná se o černý povlak - prášek.
2. Inertní plyn v tomto případě dusík vytváří při svařovaní tzv. "ochranou" vrstvu a nedojde k tvorbě okují na vnitřní stěne měděného potrubí. Toto je velmi důležité aplikovat.

Co nám způsobí tyto tzv "černé okuje" pokud zůstanou uvnitř potrubí?
Velmi výrazným způsobem sníží mazací schopnost oleje

Co se tedy může s chladícím okruhem stát?
1. Chladící kompresor má zvýšený odběr elektrické energie.
2. Chladící okruh se chová nestabilně.
3. Může dojít i k zadření ložiska kompresoru.


Co je tedy velmi vhodné si ohlídat ?
Na svařování měděného chladícího potrubí tzv. "tvrdým pájením" pozvat velmi zkušeného a znalého montéra, který používá při svařování inertní plyn z vnitřní strany potrubí.

Naše tepelná čerpadla Chamelon jsou z výroby předplněna dusíkem, který si montér postupně vpouští do svařované části měděného potrubí.Chcete-li dostávat pravidelné týdenní tipy týkající se informací o topení a otopných systémech, které mají jako zdroj tepelná čerpadla, pak se zaregistrujte zde. Děkujeme.

Kde jste: Tepelná čerpadla | Týdenní tipy
Tepelna cerrpadla MACH
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI